تبلیغ در ایکارد


لطفا جهت سفارش اطلاعات پلن انتخابی به همراه اطلاعات تماس خود را از طریق فرم تماس با ما ارسال نمایید.

تبلیغ به صورت کارت اختصاصی :

در این روش برای متقاضی یک بخش جدا ایجاد خواهد شد که در آن موسیقی ها ، تصاویر و متون اختصاصی قرار داده خواهد شد و متقاضی قادر است کارت اختصاصی تولید نماید.


# نام پلن مدت زمان تعداد کارت اختصاصی رایگان قیمت
1 برنز ۳ ماه ۴ عدد ۱ ماه ۱۵۰ هزار تومان
2 نقره ای ۶ ماه ۸ عدد ۱ ماه ۳۰۰ هزار تومان
3 طلایی ۱۲ ماه ۱۲ عدد ۱ ماه ۵۰۰ هزار تومانتبلیغ به صورت درج لوگو :

در این روش لوگو و لینک سایت متقاضی به مدت مشخصی در تمامی کارت های ایجاد شده قرار خواهد گرفت و تمامی کاربران قادر به مشاهده آن هستند.


نمونه کارت : مشاهده


تماس بگیرید