کارت های موزیکال : محرم و صفر


ماه محرم

ماه محرم

عالم همه قطره و درياست حسين ، خوبان همه بنده و مولاست حسين ، ترسم كه شفاعت كند ا ...

3754 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

اعيادگذشت وخبرازيارنيامد آن شمع شب افروزشب تارنيامد/چندروزدگرمانده كه باناله بگ ...

2244 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

1256 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

با ولایت می مانیم، شور ما از عاشوراست/ای عاشقان بسم الله، راه قدس از کربلاست تن ...

937 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

این سرخی شفق که برین چرخ بی وفاست - هر شام عکس خون شهیدان کربلاست

1922 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

این سرخی شفق که برین چرخ بی وفاست - هر شام عکس خون شهیدان کربلاست

554 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

این سرخی شفق که برین چرخ بی وفاست - هر شام عکس خون شهیدان کربلاست

383 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

این سرخی شفق که برین چرخ بی وفاست - هر شام عکس خون شهیدان کربلاست

931 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

یاابا عبدالله

یاابا عبدالله

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ ا ...

639 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

یاابا عبدالله

یاابا عبدالله

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ ا ...

183 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

یاابا عبدالله

یاابا عبدالله

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ ا ...

102 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است/ بیراهه نرو ساده‌ترین راه حسین است/از مردم گمراه ج ...

946 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

بازاین چه شورش است که درخلق عالم است...

326 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

عطری که از حوالی پرچم وزیده است / ما را به سمت آقا کشیده است/از صحن هر حسینیه تا ...

1134 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

249 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح لتی حلت بفنائک ...

636 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

بازاین چه شورش است که درخلق عالم است...

219 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

السلام علیک یا اباعبدالله

277 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

ماه محرم

ماه محرم

السلام علیک یا اباعبدالله

406 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

یاابا عبدالله

یاابا عبدالله

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ ا ...

97 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

یاابا عبدالله

یاابا عبدالله

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ ا ...

114 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

یاابا عبدالله

یاابا عبدالله

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ ا ...

204 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

یاابوالفضل (ع)

یاابوالفضل (ع)

یا علمدار کربلا

73 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

یاابوالفضل (ع)

یاابوالفضل (ع)

یا علمدار کربلا

151 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

اربعین حسینی

اربعین حسینی

السلام علیکم یااباصالح المهدى (عج) السلام علیک یاامین الله فى ارض و حجته على عبا ...

298 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

اربعین حسینی

اربعین حسینی

به یاد کربلا دل‏ها غمگین است دلا خون گریه کن چون اربعین است اربعین حسینی برشما ت ...

1159 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

اربعین حسینی

اربعین حسینی

سلام ای وادی کربلا/السلام ای سرزمین پر بلا/السلام ای کشته های بی کفن/اربعین حسین ...

345 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

اربعین حسینی

اربعین حسینی

السلام علیکم یااباصالح المهدى (عج) السلام علیک یاامین الله فى ارض و حجته على عبا ...

253 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

شهادت حضرت رقیه

شهادت حضرت رقیه

السلام علیک یا رقیه بنت الحسین (ع)

86 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

شهادت حضرت رقیه

شهادت حضرت رقیه

السلام علیک یا رقیه بنت الحسین (ع)

120 بار ایجاد شده

ایجاد کارت

شهادت حضرت رقیه

شهادت حضرت رقیه

السلام علیک یا رقیه بنت الحسین (ع)

133 بار ایجاد شده

ایجاد کارت