در حریم فاطمیه مرغ دل پر میزند/ناله از مظلومی زهرای اطهر میزند/السلام علیک یا فاطمه الزهرا